New 2017 Ford Fusion AWD

New 2017 Ford Fusion AWD
Stock Number:17441
Exterior Color:White

New 2017 Ford Fusion AWD
Stock Number:17643
Exterior Color:Magnetic

Special
New 2016 Ford Fusion Energi 4dr Sdn Titanium
Stock Number:16424
Exterior Color:White

Special
New 2016 Ford Fusion Energi 4dr Sdn Titanium
Stock Number:16307
Mileage:14
Exterior Color:White Platinum Metallic Tri-

Special
New 2017 Ford Fusion Energi SE FWD
Stock Number:17001
Exterior Color:White

New 2017 Ford Fusion Energi SE FWD
Stock Number:17459
Exterior Color:Blue

New 2017 Ford Fusion Platinum AWD
Stock Number:17547
Mileage:5
Exterior Color:White Platinum Metallic Tri-

New 2017 Ford Fusion Platinum FWD
Stock Number:17530
Mileage:5
Exterior Color:Black

New 2017 Ford Fusion SE FWD
Stock Number:17610
Exterior Color:Burgundy Velvet Metallic Tin